Rozpis predvianočného spovedania

Bratia a sestry,
nakoľko v tomto roku z rôznych dôvodov počet spovedníkov sa v našom dekanáte výrazne znížil ( sme na mínus 4 oproti roku 2018- farnosť Všetkých svätých má o jedného kaplána menej, miesto kaplána v Ohradzanoch  je prázdne, o jedného kňaza menej je aj v komunite saleziánov a jeden z kňazov dekanátu je po operácii ), prosíme vás, aby ste neodkladali sv. spoveď na poslednú chvíľu. Povzbudzujeme vás, využite možnosť sv. spovede aj v skoršom termíne. Zároveň už teraz vás prosíme o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov kurátorov. Pripomíname, že v našom kostole majú prednosť v rade ženy v požehnanom stave.
Rovnako vás prosíme, aby sme si všetci dali záležať na svojej vlastnej sv. spovedi, aby ste pamätali v modlitbe na spovedníkov aj na tých, ktorí váhajú s prijatím sv. zmierenia.