Zoznam kantorov a spevákov

  • Michal Čelovský
  • Viktória Hanzalová
  • PaedDr. Lukáš Jeňo, DiS.art – vedúci zboru
  • Mgr. Mária Kormuciková
  • PaedDr. Katarína Liptovská
  • Mgr. Andrea Romanová
  • Adam Suchý
  • MUDr. Eva Urbanová