Pondelok / Sobota – Radostný ruženec

Spusti ruženec:

Text:

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru
b) ktorý nech posilňuje našu nádej
c) ktorý nech roznecuje našu lásku

Tajomstvá radostného ruženca:

  1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
  2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
  3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
  4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
  5. Ktorého si, Panna, v chráme našla