Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla.

Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou svätou omšou v piatok 4. júna 2021. Po niekoľkých kolách tancovania na farskom dvore sa deti pustili do plnenia všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostredníctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala prehliadať.

Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu.

Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozývame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 2021.
Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare, 2021

Prvé sväté prijímania 2021

Milovaní,
aj v tomto roku sme počas troch májových nedieľ prežívali radosť spolu s našimi deťmi pri prvých sv. prijímaniach. Kúsok radosti a blízkosti lásky vám chceme priniesť aj v krátkej fotogalérii.

Ďakujeme našim animátorkám za prípravu a tešíme sa na spoločný čas.

1.sv.prijimanie-2021

Oznam k 1.svätému prijímaniu

Milí rodičia.

Nakoľko sa začínajú uvoľňovať opatrenia a rátame s ďalšími, pri dnešnom stretnutí s animátormi sme sa rozhodli potvrdiť ohlásené termíny 1.sv.prijímania. Ak Boh dá, slávnosti 1.sv.prijímania budú v našej farnosti takto:

 • 16 mája 2021 – deti zo ZŠ Laborecká, Hrnčiarska a iné
 • 23 mája 2021 – deti zo ZŠ Dargovských hrdinov

Rátame s tým, že prijímania budú v danú nedeľu v dvoch časoch o 9.00. a 11.00.hod. Čas upresníme v piatok 23. apríla 2021 po detskej sv.omši.

V piatok 23.apríla 2021 o 17.00.hod pozývame detí na sv. omšu (vstup do kostola je aktuálne možný v obmedzenom počte,tzn. teraz iba pre deti), rodičia môžu počkať vonku.

Po sv.omši 17.45hod. vám dáme ďalšie informácie ohľadne 1. sv. prijímania a ďalšej prípravy.

Info k prijímaniu:

 • Kvetinová výzdoba, fotograf, kameraman – dohodnú si rodičia samostatne.
 • Deti budú mať na 1.sv. prijímanie oblečené rovnaké rúcho.

V prípade akýchkoľvek súkromných otázok je pán farár  k dispozícii v pondelok 19.4.2021 od 15.30.-16.30 vo farskej kancelárii.

S prianím pekného dňa Gabika, Paťa, Janka a pán farár Jožko

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov, milé deti, milá mládež,

Vzhľadom k novým opatreniam platným na Slovensku od zajtrajšieho dňa  (15.10.2020 ) do odvolania sa stretká a príprava k birmovke resp. k prvému sv. prijímaniu v priestoroch fary nekonajú. 

Taktiež do odvolania  nemôžeme sláviť verejné bohoslužby – čiže nebudú ani sv. omše pre detí a ani pre mládež.

Príprava k sviatostiam sa tak presúva k vám domov a ostáva hlavne na pleciach vás rodičov a birmovancov samotných.

Inštrukcie pre rodičov detí: zamerajme sa aj doma viac na školskú katechézu a spoločnú modlitbu v rodine –  prílohu mailu tvorí aj zoznam modlitieb s ktorými by ste mali oboznámiť   vaše detí ( tzn. modliť sa postupne s deťmi všetky modlitby) Nálepky: tie im doplníme neskôr. Budeme sa snažiť ostať s vami v kontakte aj tak, že vám raz v týždni zašleme pre detí nejakú aktivitku. 

Inštrukcie pre birmovancov a ich rodičov: naši animátori chcú ostať aj v tomto čase v kontakte s vašimi mladými, preto minimálne raz v týždni ich budú kontaktovať vo svojich „skupinkách“, využite prosím tento čas na oboznámenie sa so životopismi blahoslavených a svätých, aby ste si v danom čase vedeli dobre vybrať birmované meno. Do pozornosti dávame nového blahoslaveného Carla, 15 ročného mladého chalana, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného v sobotu 10.10.2020-  knihu o ňom si môžete objednať na http://www.donbosco.sk/tovar/carlo-acutis

Povzbudzujeme vás milí rodičia – rozprávajte s vašimi mladými o viere a Bohu. Rozprávajte už dnes o možnom kandidátovi na birmovného rodiča

Ak chcete ostať v spojené s našou farnosťou, ponúkame vám možnosť sledovať každú nedeľu o 10.30 hod. online prenos sv. omše na YouTube kanály z nášho kostola. Link nájdete vždy na našej farskom webe a farskej facebookovej stránke. 

Jozef Kozák, farár


BIRMOVNÉ MENO

 • Po narodení dieťaťa mu rodičia vybrali krstné meno. Pri birmovke si dávame meno podľa ľubovoľného svätca alebo blahoslaveného, ktorého životný príbeh nás niečím inšpiruje.
 • Počas prípravy je vhodné prečítať si životopis svätca, ktorého si pri birmovke zvolím za svojho zvláštneho ochrancu.

BIRMOVNÝ RODIČ

 • Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom. Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
 • Birmovanec do Veľkej noci nahlási birmovné meno a birmovného rodiča + nahlási, kde bol birmovný rodič pokrstený.

Kódex kánonického práva: Kánon 874 (a 893)

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:

 • aby zavŕšil šestnásty rok života, 
 • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom,
 • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.