After párty  a zakončenie detských sv. omší

V piatok 27. mája sme v našej farnosti zavŕšili naše ročné stretávanie sa na „ detských sv. omšiach“.

After párty pre chlapcov začalo už o 14:00 hod. Za víťazstvo v týždňovej súťaži proti dievčatám o najlepšie známky si spolu s pánom farárom zašli do Michaloviec. Odmenou za ich snaživosť bola Laser Game. V šiestich rôznych tímoch sa prvoprijímajúci chlapci spolu s najmladšími miništrantmi a animátormi dali do vyše dvojhodinovej zábavy.

Už o 18:00 hodine sme sa všetci stretli v našom farskom kostole na poslednej detskej sv. omši v tomto školskom roku. V sľúbenej trojminútovej kázni im pán farár rozpovedal starý kazateľský príbeh:

Na svojej návšteve Indie som raz prechádzal okolo námestíčka, kde som si všimol dospelého slona priviazaného za nohu slabým lanom k pomerne slabému kolíku, zapichnutému len niekoľko palcov do zeme.

Bolo zrejmé, že by mohol vytrhnúť kolík zo zeme, kedykoľvek by sa mu len zachcelo, ale z nejakého dôvodu sa k tomu nechcel odvážiť. Vedľa slona som uvidel jeho cvičiteľa a tak som sa ho spýtal, ako je možné, že tak veľké zviera neurobí nič pre to, aby sa oslobodilo.

„No,“ povedal muž, „keď sú sloníčatá ešte veľmi malé, používame tie isté laná a tie isté kolíky – teda sú pre ne dosť silné, aby ich udržali. Po pár pokusoch, skôr alebo neskôr, dôjdu k záveru, že nech robia čo robia, nemôžu uniknúť. Časom rastú a silnia, ale stále veria, že to lano je dosť silné na to, aby ich udržalo na mieste, takže sa už nikdy nebudú vzpierať.“

Bol som ohromený. Tie majestátne zvieratá sa mohli kedykoľvek oslobodiť, ale pretože VERILI, že nemôžu, tak sa o to nikdy nepokúsili. Tieto gigantické stvorenia tak obmedzili svoj súčasný potenciál svojimi limitmi z minulosti.

A rovnako tak ako tento slon, koľko z nás prechádza životom vo viere, že niečo nie je možné proste preto, že sa nám to v minulosti nepodarilo?

Koľko z nás odmieta pokúsiť sa o niečo znovu kvôli myšlienkovému rozpoloženiu, ku ktorému sme dospeli prostredníctvom našich márnych pokusov z minulosti?

Po svätej omši už na detí aj rodičov na farskom dvore čakala- Pizza párty. To si naši animátori pripravili rôzne stanovištia a tance, aby sa tak na záver rozlúčili spoločným časom zábavy a hier. A popritom si pochutnali na celý večer dovážanej pizzy z rôznych firiem v našom meste.

Ďakujeme Bohu, že nám doprial v ten večer nielen počasie ale najmä, že nám požehnal čas úsmevov a stretnutí. Tešíme sa na všetky detí v našom farskom tábore alebo na rôznych farských podujatiach, ale najmä a v kostole pri Eucharistii.

Animátori a pán farár

After párty a zakončenie detských sv. omší, 2022

Ďakovná púť

V stredu 25.mája sa časť našich prvoprijímajúcich detí spolu s pánom farárom vybrali na ďakovnú púť do Levoče. Najprv však absolvovali exkurziu vo výrobní hostí a štúdiu TV Lux v Prešove.

Ďakovná púť - Hostie
Ďakovná púť - TV LUX

Navštívili konkatedrálu sv. Mikuláša a pozreli sa na Prešov z veže kostola. Posilnili sa fantastickou zmrzlinou a presunuli sa do Levoče. Tam pomaly vyšli na Mariánsku horu a v Bazilike Navštívenia sme mali sv. omšu, pri ktorej sme ďakovali za dar Eucharistie a vyprosovali pomoc a milosti pre našu farnosť a blízkych.

Ďakovná púť - Prešov a Levoča
« z 2 »

Ďakujeme Bohu za krásne počasie a pani Gabike Piatkovej  za organizáciu.

Afterparty na fare

Po úspešných prvých svätých prijímaniach v našej farnosti v uplynulé tri nedele sme si my, animátori, a naše prvoprijímajúce deti zorganizovali radostný večer na fare. Bol plný vďaky, smiechu, veselých aktivít a v neposlednom rade aj jedla.

Zakončenie našej celoročnej cesty sme odštartovali poslednou detskou svätou omšou v piatok 4. júna 2021. Po niekoľkých kolách tancovania na farskom dvore sa deti pustili do plnenia všelijakých zábavných úloh vo forme stanovíšť. Samozrejme, nechýbala pizza ani kofola, ktoré sme vzápätí každý opäť vytancovali. Po roku prípravy, ktorá z veľkej časti prebiehala prostredníctvom počítačov a internetu, sa atmosféra, ktorú sme si všetci prítomní vytvorili, nedala prehliadať.

Na záver sa konala obrovská burza sladkostí a slaností, ktorú sme nikto neplánovali, ale aj tak bola perfektným koncom večera. Každé dieťa (a nepochybne aj všetci animátori) si odnieslo domov obľúbenú sladkosť vlastného výberu.

Ďakujeme skvelým deťom, ich rodičom, animátorkám a miništrantom a pánu farárovi za pridanú hodnotu toho dňa. Zároveň pozývame všetky šikovné deti, ktoré s nami chcú zažiť ešte viac, na letný farský tábor 12.-16. júla 2021.
Tešíme sa na vás, rovnako, ako sa tešíme z vás!

Afterparty na fare, 2021

Prvé sväté prijímania 2021

Milovaní,
aj v tomto roku sme počas troch májových nedieľ prežívali radosť spolu s našimi deťmi pri prvých sv. prijímaniach. Kúsok radosti a blízkosti lásky vám chceme priniesť aj v krátkej fotogalérii.

Ďakujeme našim animátorkám za prípravu a tešíme sa na spoločný čas.

1.sv.prijimanie-2021

Oznam k 1.svätému prijímaniu

Milí rodičia.

Nakoľko sa začínajú uvoľňovať opatrenia a rátame s ďalšími, pri dnešnom stretnutí s animátormi sme sa rozhodli potvrdiť ohlásené termíny 1.sv.prijímania. Ak Boh dá, slávnosti 1.sv.prijímania budú v našej farnosti takto:

  • 16 mája 2021 – deti zo ZŠ Laborecká, Hrnčiarska a iné
  • 23 mája 2021 – deti zo ZŠ Dargovských hrdinov

Rátame s tým, že prijímania budú v danú nedeľu v dvoch časoch o 9.00. a 11.00.hod. Čas upresníme v piatok 23. apríla 2021 po detskej sv.omši.

V piatok 23.apríla 2021 o 17.00.hod pozývame detí na sv. omšu (vstup do kostola je aktuálne možný v obmedzenom počte,tzn. teraz iba pre deti), rodičia môžu počkať vonku.

Po sv.omši 17.45hod. vám dáme ďalšie informácie ohľadne 1. sv. prijímania a ďalšej prípravy.

Info k prijímaniu:

  • Kvetinová výzdoba, fotograf, kameraman – dohodnú si rodičia samostatne.
  • Deti budú mať na 1.sv. prijímanie oblečené rovnaké rúcho.

V prípade akýchkoľvek súkromných otázok je pán farár  k dispozícii v pondelok 19.4.2021 od 15.30.-16.30 vo farskej kancelárii.

S prianím pekného dňa Gabika, Paťa, Janka a pán farár Jožko