After párty  a zakončenie detských sv. omší

V piatok 27. mája sme v našej farnosti zavŕšili naše ročné stretávanie sa na „ detských sv. omšiach“.

After párty pre chlapcov začalo už o 14:00 hod. Za víťazstvo v týždňovej súťaži proti dievčatám o najlepšie známky si spolu s pánom farárom zašli do Michaloviec. Odmenou za ich snaživosť bola Laser Game. V šiestich rôznych tímoch sa prvoprijímajúci chlapci spolu s najmladšími miništrantmi a animátormi dali do vyše dvojhodinovej zábavy.

Už o 18:00 hodine sme sa všetci stretli v našom farskom kostole na poslednej detskej sv. omši v tomto školskom roku. V sľúbenej trojminútovej kázni im pán farár rozpovedal starý kazateľský príbeh:

Na svojej návšteve Indie som raz prechádzal okolo námestíčka, kde som si všimol dospelého slona priviazaného za nohu slabým lanom k pomerne slabému kolíku, zapichnutému len niekoľko palcov do zeme.

Bolo zrejmé, že by mohol vytrhnúť kolík zo zeme, kedykoľvek by sa mu len zachcelo, ale z nejakého dôvodu sa k tomu nechcel odvážiť. Vedľa slona som uvidel jeho cvičiteľa a tak som sa ho spýtal, ako je možné, že tak veľké zviera neurobí nič pre to, aby sa oslobodilo.

„No,“ povedal muž, „keď sú sloníčatá ešte veľmi malé, používame tie isté laná a tie isté kolíky – teda sú pre ne dosť silné, aby ich udržali. Po pár pokusoch, skôr alebo neskôr, dôjdu k záveru, že nech robia čo robia, nemôžu uniknúť. Časom rastú a silnia, ale stále veria, že to lano je dosť silné na to, aby ich udržalo na mieste, takže sa už nikdy nebudú vzpierať.“

Bol som ohromený. Tie majestátne zvieratá sa mohli kedykoľvek oslobodiť, ale pretože VERILI, že nemôžu, tak sa o to nikdy nepokúsili. Tieto gigantické stvorenia tak obmedzili svoj súčasný potenciál svojimi limitmi z minulosti.

A rovnako tak ako tento slon, koľko z nás prechádza životom vo viere, že niečo nie je možné proste preto, že sa nám to v minulosti nepodarilo?

Koľko z nás odmieta pokúsiť sa o niečo znovu kvôli myšlienkovému rozpoloženiu, ku ktorému sme dospeli prostredníctvom našich márnych pokusov z minulosti?

Po svätej omši už na detí aj rodičov na farskom dvore čakala- Pizza párty. To si naši animátori pripravili rôzne stanovištia a tance, aby sa tak na záver rozlúčili spoločným časom zábavy a hier. A popritom si pochutnali na celý večer dovážanej pizzy z rôznych firiem v našom meste.

Ďakujeme Bohu, že nám doprial v ten večer nielen počasie ale najmä, že nám požehnal čas úsmevov a stretnutí. Tešíme sa na všetky detí v našom farskom tábore alebo na rôznych farských podujatiach, ale najmä a v kostole pri Eucharistii.

Animátori a pán farár

After párty a zakončenie detských sv. omší, 2022