Štvrtok – Ruženec svetla

Klikni a modli sa

Spusti ruženec:

a) ktorý nech je Svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá ruženca svetla:

  1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejne účinkovanie.
  2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
  3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
  4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
  5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.