Kochanovce

Kostol Kochanovce

Za fotky ďakujeme fotografovi pánovi Petrovi Goffovi