Predmanželská náuka Humenné

Sobota 01.05.2021 

Program:

9.00 – 10.00 hod.  Privítanie  a  Vierouka (kňaz)

10.15 – 11.15 hod.  Príprava na manželstvo a Rozdiely medzi mužom a ženou (manželia)                

11.30 – 12.30 hod.  Komunikácia v manželstve (kňaz)

 

12.30 – 14.00 obedňajšia prestávka – obede si zabezpečí každý pár individuálne

 

14.00 – 15.00 hod.  Podoby lásky a konflikty v manželstve (manželia)

 15.15 – 16.15 hod.  Sviatosti (kňaz)

 16.30 – 17.30 hod. Vplyv rodiny a plánovanie rodičovstva (manželia)

 

  • Predmanželskú náuku budú viesť kňazi farnosti a manželský pár zo Sniny
  • Kurz bude prebiehať v kostole.
  • Nakoľko sa jedná o väčšie stretnutie, na základe konzultácie s RUVZ platí: Podmienkou je dobrý zdravotný stav, negatívny antigen./ PCR test nie starší ako 7 dní, absolvované očkovanie resp. doklad o  prekonaní ochorenia COVID–19 za posledných 180 dní.  Respirátor- rozostupy- dezinfekcia rúk.
  • Priniesť so sebou pero na písanie