Primície Mareka Pančuru SDB

V nedeľu 24.júna 2018 v našom farskom kostole slávil svoju primičnú sv.omšu náš rodák salezián Marek Pančura. S radosťou preto zverejňujeme zopár záberov z tejto milej slávnosti. Marekove prvé miesto pôsobenia bude komunita salezianov v Bardejove. V tomto týždni sa budeme môcť ešte s ním stretnúť na sv. omši v piatok 29.júna o 12.00 hod. v Humennom a o 18.00 hod. v Lackovciach.