Predmanželská náuka – november 2019

Termín:

 • Piatok a Sobota 22.-23.11.2019

Miesto konania:

 • Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné
  Dargovských hrdinov 6177/22

Program v piatok 22.11.2019 

 • 17:40 – Registrácia
 • 17:45 – 18:15 hod.    Predstavenie kurzu, zoznámenie
 • 18:30 – 19 :45 hod.   Príprava na manželstvo
 • 20:00 – 21:15 hod.   Podoby lásky  

Program v sobotu 23.11.2019

 • 09:00 –10 :00 hod.   Rozdiely medzi mužom a ženou
 • 10:30 – 11:30 hod.   Komunikácia v manželstve
 • 11:45 – 12:15 hod.   Život kresťanskej rodiny
 • 12:15 – 13:30 obedňajšia prestávka
 •  13:30 – 14:30 hod.    Konflikty v manželstve a ich riešenie
 •  15:00 – 16:15 hod.   Sviatosti a Vierouka
 • 16:30 – 17:30 hod.   Plánovanie  rodičovstva a príprava na                     rodičovstvo
 • 17:30 –18:00 hod.   Záverečný dotazník a ukončenie kurzu