Termín Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania sa podľa rozpisu z Arcibiskupského úradu v Košiciach našej farnosti bude udeľovať 3.6.2012 o 8.30 hod