Milí rodičia prvoprijímajúcich detí a birmovancov, milé deti, milá mládež,

Vzhľadom k novým opatreniam platným na Slovensku od zajtrajšieho dňa  (15.10.2020 ) do odvolania sa stretká a príprava k birmovke resp. k prvému sv. prijímaniu v priestoroch fary nekonajú. 

Taktiež do odvolania  nemôžeme sláviť verejné bohoslužby – čiže nebudú ani sv. omše pre detí a ani pre mládež.

Príprava k sviatostiam sa tak presúva k vám domov a ostáva hlavne na pleciach vás rodičov a birmovancov samotných.

Inštrukcie pre rodičov detí: zamerajme sa aj doma viac na školskú katechézu a spoločnú modlitbu v rodine –  prílohu mailu tvorí aj zoznam modlitieb s ktorými by ste mali oboznámiť   vaše detí ( tzn. modliť sa postupne s deťmi všetky modlitby) Nálepky: tie im doplníme neskôr. Budeme sa snažiť ostať s vami v kontakte aj tak, že vám raz v týždni zašleme pre detí nejakú aktivitku. 

Inštrukcie pre birmovancov a ich rodičov: naši animátori chcú ostať aj v tomto čase v kontakte s vašimi mladými, preto minimálne raz v týždni ich budú kontaktovať vo svojich „skupinkách“, využite prosím tento čas na oboznámenie sa so životopismi blahoslavených a svätých, aby ste si v danom čase vedeli dobre vybrať birmované meno. Do pozornosti dávame nového blahoslaveného Carla, 15 ročného mladého chalana, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného v sobotu 10.10.2020-  knihu o ňom si môžete objednať na http://www.donbosco.sk/tovar/carlo-acutis

Povzbudzujeme vás milí rodičia – rozprávajte s vašimi mladými o viere a Bohu. Rozprávajte už dnes o možnom kandidátovi na birmovného rodiča

Ak chcete ostať v spojené s našou farnosťou, ponúkame vám možnosť sledovať každú nedeľu o 10.30 hod. online prenos sv. omše na YouTube kanály z nášho kostola. Link nájdete vždy na našej farskom webe a farskej facebookovej stránke. 

Jozef Kozák, farár


BIRMOVNÉ MENO

 • Po narodení dieťaťa mu rodičia vybrali krstné meno. Pri birmovke si dávame meno podľa ľubovoľného svätca alebo blahoslaveného, ktorého životný príbeh nás niečím inšpiruje.
 • Počas prípravy je vhodné prečítať si životopis svätca, ktorého si pri birmovke zvolím za svojho zvláštneho ochrancu.

BIRMOVNÝ RODIČ

 • Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je už pobirmovaný a žije usporiadaným kresťanským životom. Úlohou birmovného rodiča je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
 • Birmovanec do Veľkej noci nahlási birmovné meno a birmovného rodiča + nahlási, kde bol birmovný rodič pokrstený.

Kódex kánonického práva: Kánon 874 (a 893)

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného rodiča, je potrebné:

 • aby zavŕšil šestnásty rok života, 
 • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom,
 • aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.

Birmovka na Trojke 2020

Ešte len prednedávnom pribudol na našu stránku článok o prvej duchovnej obnove birmovancov. A dnes, nevedno ako či kedy, už máme za sebou aj samotnú birmovku.

Rozhodne neľutujeme, že sme sa všetci pravidelne a zodpovedne pripravovali na túto slávnosť spolu s našimi animátormi Jankou, Maťom, Jankom a kaplánom Marekom. Pretože keď sme pred troma týždňami obdržali správu o birmovke, údajne sa konajúcej 24.5.2020 (v nedeľu), naše zaskočenie netrvalo dlhšie, než by bolo nutné (niežeby nám naň aj ostalo toľko veľa času).

Sviatosť birmovania vyslúžil otec biskup Marek Forgáč, ktorému ďakujeme aj za osviežujúco podporujúce slová z kázne. (Tiež aj za pomoc pri výbere a kúpe nových – pohodlnejších topánok 🙂 V nedeľu sme sa za prítomnosti našich najbližších rozhodli, že sa otvárame pre prítomnosť Ducha svätého. Dnes je na nás aby sme naše rozhodnutia každým ďalším dňom potvrdzovali.

Opäť raz ďakujeme odvážnym birmovným rodičom, našim animátorom, pánu kaplánovi a farárovi, speváckemu zboru, tímu zručných technikov za internetový prenos a všetkým ostatným, vďaka ktorým sme naozaj prežili najkrajšiu slávnosť široko ďaleko.

Diana Dudová

Birmovka 2020

Birmovný rodič

Je čas, aby si vo svojom okolí našiel človeka, ktorý by Ti bol vzorom správneho konania, s ktorým by si sa mohol dôverne poradiť, ktorý by Ti pomáhal na ceste k zrelému kresťanstvu. Máš si nájsť birmovného rodiča.

Birmovný rodič by mal byť človek, ktorého si vážiš, ktorému dôveruješ. Birmovný rodič nie je len na to, aby Ťa pri udelení sviatosti predstavil biskupovi a potom Ti dával darček na Vianoce a meniny. Birmovný rodič bude preto držať pri udeľovaní sviatosti pravú ruku na Tvojom ramene, aby tým naznačil, že Ťa prijíma za svojho chránenca, priateľa, že s tebou vstupuje do príbuzenského vzťahu, že Ti chce ochotnou rukou pomáhať, že chce byť Tvojou oporou, priateľom, radcom.

Preto je najlepšie, keď si svojho birmovného rodiča k birmovke vyhľadáš sám. Vyberaj s takého, ktorý by mohol plniť, čo od neho Cirkev žiada: aby ti bol dobrým vzorom a radcom a priateľom v čase dospievania a dozrievania.

Birmovný rodič musí spľňať tieto podmienky:

 • musí to byť katolík,
 • musí byť pobirmovaný,
 • ak je sobášený, musí mať katolícky sobáš a nemôže byť rozvedený,
 • musí byť schopný plniť úlohu birmovného rodiča a musí mať úmysel plniť túto úlohu,
 • musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.zn. plní si najzákladnejšie povinnosti: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelne sa spovedá – aspoň raz za rok, kresťanský vychováva deti, vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti. Nemôže to byť napr. alkoholik, alebo taký, čo navštevuje pochybné podniky, alebo ten, kto škaredo nadáva, kto má výhrady voči učeniu Cirkvi, kto nadáva na Cirkev, kto nie je príkladom vo farnosti, medzi susedmi, v práci…)
 • Môže to byť Tvoj krstný rodič, ale iba vtedy, ak si vzorne plní hore uvedené povinnosti. Tvoj birmovný rodič by nemal byť príliš mladý – má mať skúsenosti. Nemal by byť príliš starý – má Ti pomáhať celý život. Nemal by bývať ďaleko – má Ti pomáhať v príprave na birmovku, má Ti byť poruke. Mal by to byť niekto, za koho sa nebudeš hanbi 

Celohumennská mládežnícka sv. omša

Opäť sa v našej farnosti konala Celohumennská mládežnícka sv. omša. Spolu s mladými z Humenného k nám zavítali aj seminaristi z propedeutického ročníka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. S nimi pricestoval aj prefekt o. Marek Kunder, ktorý bol celebrantom sv. omše.

V homílii povzbudil mladých, aby boli sami sebou. Poukázal na niektoré dôležité momenty života, ktoré ovplyvňujú naše budúce povolanie. Tradične po sv. omši všetci sme sa zišli v Pastoračnom centre, kde bolo pripravené pohostenie pre všetkých mladých a birmovancov z Humenného.

Celohumennská mládežnícka sv. omša II.
« z 2 »

Duchovná obnova pre birmovancov

Rok sa s rokom snúbil, minuloroční birmovanci si svoje už odžili a našu farnosť zasiahla nová prívalová vlna mladých. Mladých, túžiacich po Bohu a prahnúcich po zážitkoch. Po pravidelne opakujúcich sa stretkách nás z mierne začínajúceho stereotypu vytiahla a príjemne prebudila duchovná obnova.

Hovorí sa, že sme sa jej zúčastnili uplynulý víkend (15.-17.11.2019), ale zbehlo to tak rýchlo, že za pravdivosť tejto informácie neručím. Kľukatou a zložitou cestou sme putovali aj s našimi kuframi (niekto iba s batohmi – tí, čo ste to dali – tajne vás obdivujem), až sme došli na isté miesto. Miesto kde voda tečie inakšie, miesto ako žiadne iné na svete (bez signálu). Čudujete sa? My už nie. (Lekári by toto miesto mali predpisovať ako akúsi technohygienu). Dámy a páni. Vitajte v  mládežníckom centre Bárka v  Juskovej Voli.

O program sa nám postarali kňaz o. Ján Kulan, psychologička Mima a animátor Miroslav z Arcidiecézneho centra pre mládež. Nechýbali zábavné aktivity, ktoré zavŕšil kvíz pre milovníkov filmov, seriálov a ROZPRÁVOK (každý z nás sa v niečom našiel). Hlavnú kostru celého diania tvorili prednášky, ktoré mnohým z nás padli ako uliate. Pri ich počte, ktorý vám prezradím (2), si môžete povedať “LEN?” No skutočne v nich bolo zahrnuté neskutočne veľké množstvo vecí a pre nás aj noviniek. Prvá prednáška bola o našej viere. Tá druhá zas o ťažkostiach mladých. Dozvedeli sme sa, že nie sme šialení a to divadlo, ktoré sa nám odohráva v hlavách je prirodzené. Každý človek musí povinne aspoň raz absolvovať takéto divadelné predstavenie. Na prednášajúcich sme mali obrovské šťastie, pretože sa nebránili diskusie s nami a odpovediam na naše otázky, ktorých nebolo málo. Počas celého víkendu sme mali možnosť zúčastňovať sa na svätých omšiach, adorácii a sv. spovede. Taktiež sme okúsili iné modlitby, na aké sme bežne zvyknutí, a to Korunku k Božiemu Milosrdenstvu alebo Ranné chvály.  Všetci mladí veľmi oceňujeme možnosť, ktorej sa nám dostalo viackrát. Možnosť sa vyjadriť. Na začiatku, kedy sme sa mohli slobodne podeliť o naše očakávania a vypočutí sme boli aj na samotnom konci pri odovzdávaní spätnej väzby.

Sme naozaj vďační za takýto víkend, ktorý sme využili na spoznávanie sa navzájom, ale aj svoj rozvoj po duchovnej stránke. Odniesli sme si blato na topánkach, ale aj veľa radosti a pamiatok. ĎAKUJEME!

Diana Dudová

Duchovná obnova birmovancov 11/2019