Birmovanci v Obišovciach

Počas pôstneho marcového víkendu 10.3-12.3.2023 absolvovali naši birmovanci spolu s animátormi duchovnú obnovu v pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Duchovnú obnovu viedol dp. Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra mladých našej arcidiecézy spolu so svojimi animátormi. Veríme, že tento spoločne strávený čas upevnil vzťahy medzi našimi birmovancami, posilnili svoju vieru i vzťah k Bohu.

Birmovanci v Obišovciach, 3/2023