Tvorivé dieľne v máji

Tvorivosť je priestor pre fantáziu, ktorý nemá hraníc. Bezhraničná je aj láska matky k svojmu dieťaťu. Práve materstvo je najväčším a najkrajším povolaním ženy, ktoré jej dal Boh. Veľkosť tohto povolania si pripomíname tradične druhú májovú  nedeľu, ktorá patrí všetkým mamám. V tomto duchu sa niesla aj ďalšia tvorivá dielňa v našej farnosti, počas ktorej sme vyrábali originálne prívesky pre naše mamičky i pozdravy plné krásnych slov vďaky a lásky. Tvorivá dielňa sa niesla v duchu kreativity, radosti a jedinečných umeleckých dielok. Deti mali opäť priestor na rozvoj fantázie i vyjadrenie lásky, lásky k mame.

… nezabudnime dávať najavo svoju lásku k mame každý deň, nielen vo sviatok, lebo mama, ktorá privedie na svet nový život, spolupracuje s Bohom na veľkom diele stvorenia…

JF

Tvorivé dieľne 5/2018