Ďakovná púť s exkurziou

V nedeľu 20.mája 2018 sme prežívali v našej farnosti veľkú slávnosť. Naši tretiaci po prvýkrát  pristúpili k sviatosti zmierenia a Eucharistii. Za tento veľký dar sme sa boli poďakovať v utorok 22. mája 2018 na Levočskej hore. Najprv sme sa však zastavili v Prešove vo výrobní hostií. Tam sme mali možnosť prejsť celú výrobu. Vďaka ochotným rehoľným sestrám, ktoré nás sprevádzali sme sa dozvedeli nielen o celom procese pečenia, ale v krátkosti nám predstavili aj životopis svätého pápeža Pia X., ktorý povolil pristupovať malým deťom k Eucharistii. Následne sme sa občerstvili fantastickou zmrzlinou a potom sme zavítali do gréckokatolíckeho chrámu, kde sme si prezreli turínske plátno. Poobede sme dorazili do Levoče, kde sme peši vyšli až na mariánsku horu. Že vyšli. Deti tam doslova vybehli. Keďže im pán farár Jozef vyhlásil súťaž medzi kaplánom Mariánom a deťmi, namotivovaným deťom nič viac nebolo potrebné. V cieli sme sa spoločne pomodlili sv. ruženec a potom v Bazilike Navštívenia Panny Márie sme slávili  ďakovnú sv. omšu. Chceme veľmi pekne poďakovať pani katechétke Gabike Piatkovej za zorganizovanie výletu a šoférom za bezpečnú jazdu. (aj za nájdenie mobilného telefónu J) Zábery z nášho spoločne prežitého dňa vám ponúkame v nasledujúcej fotogalérii. Foto- mobil: Zuzana Dirbáková

Ďakovná púť s exkurziou, 2018
« z 2 »