Poriadok bohoslužieb vo Vianočnom období (3. – 9.1.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 3.1.
Najsvätejšieho mena Ježiš
18:00 + Anna – výročná
Utorok 4.1.
Féria
18:00
ZBP Mária – 70 r.ž.

Streda 5.1.
Féria
18:00 + Jozef, Rudolf, Štefan, Marta
16:30

Štvrtok 6.1.
Zjavenie Pána,
slávnosť
8:00

10:30

+ Ján, Mária, Jozef, Ján

ZBP Zuzana

10:30

Piatok 7.1.
1. piatok v mesiaci
18:00
+ ZBP Martina – 30 r.ž.

18:00

Sobota 8.1.
Féria
8:00

18:00

ZBP Veronika, Ján, Marián

Za obrátenie Márie

16:30
Nedeľa 9.1.
KRST KRISTA PÁNA
sviatok
8:00

10:30

ZBP Štefan – 50 r.ž. s rod.

ZBP Emília s rod.

9:15
  • Večerné sv. omše sú o 18.00 hod.
  • Kto má záujem o požehnanie svojho bytu či domu na Slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi, nech sa zapíše v sakristii.
  • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Cena 2 €.
  • Odpoveď na mnohé aktuálne otázky dnešného kresťana ponúka nová edícia praktických brožúrok Viera do vrecka. Vydavateľstvo Don Bosco pripravilo 12 zaujímavých tém, ktoré môžete za výhodné predplatné dostávať každý mesiac priamo na svoj stôl. Viac na  www.donbosco.sk