Poriadok bohoslužieb v Oktáve narodenia Pána (27.12.2010 – 2.1.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 27.12.
Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
18:00 + Michal, Katarína, Eugen
Utorok 28.12.
Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

14:00
15:00
Dekanátne večeradlo
Za počaté a nenarodené deti

Streda 29.12.
5. deň v oktáve Narodenia Pána
18:00 +Jana, Michal
16:30

Štvrtok 30.12.
6. deň v oktáve Narodenia Pána
18:00 + Štefan

Piatok 31.12.
7. deň v oktáve Narodenia Pána
17:00
+ Jozef

16:00

Sobota 01.01.
PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
slávnosť
NOVÝ ROK
8:00

10:30

Za ružencové bratstvo

ZBP Lucia

9:00 10:30
Nedeľa 02.01.
2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
8:00

10:30

ZBP Štefan – 50 r.ž. s rod.

ZBP Helena a Helena

9:15
 • Večerné sv. omše od budúceho týždňa budú o 18:00 hod.
 • Jasličková pobožnosť dnes 26.12. o 14:00. po nej pôjdu koledníci DOBREJ NOVINY koledovať do vašich príbytkov.
 • Dekanátne večeradlo 28.12.2010 o 14:00 hod.
 • 31.12. o 17:00 ďakovná sv. omša za uplynulý rok spojená s ďakovnou pobožnosťou za dobrodenia a milosti uplynulého roku. Kto sa pri tejto ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve Teba, Bože, chválime, získava za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • Kto má záujem o požehnanie svojho bytu či domu na Slávnosť Zjavenia Pána – Traja Králi, nech sa zapíše v sakristii.
 • Zbierka na faru a Past. centrum bola 1335,5 €. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 • Do pozornosti Katolícke noviny – Vianočné dvojčíslo.
 • V sakristii si môžete zakúpiť Kalendár nášho humenského dekanátu na rok 2011. Cena je 2 €.
 • Odpoveď na mnohé aktuálne dnešného kresťana ponúka nová edícia praktických brožúrok Viera do vrecka. Vydavateľstvo Don Bosco pripravilo 12 zaujímavých tém, ktoré môžete za výhodné predplatné dostávať každý mesiac priamo na svoj stôl. Viac na www.donbosco.sk
 • Prosíme o milodar pre 3-ročné dievčatko z našej farnosti, ktoré ešte nechodí a potrebuje prístroj v hodnote 850€ na to, aby jej pomohol chodiť. Svoje milodary môžete vhodiť do pokladničiek s názvom „POMOC“ pri vchode don kostola. Už vopred za prejav vašej lásky úprimne Pán Boh zaplať.
 • Gymnázium Edity Steinovej v Košiciach ponúka anglický bilingválny študijný odbor. Info na výveske.