Poriadok bohoslužieb na 1. týžddeň v cezročnom období (10. – 16.1.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 10.1.
Féria
18:00 + Ján
Utorok 11.1.
Féria
18:00
+ Štefan, Helena, Jozef

17:30

Streda 12.1.
Féria
18:00 + Helena, Anton
16:30

Štvrtok 13.1.
Sv. Hilára, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka
18:00 + Irena

Piatok 14.1.
Féria
18:00
+ Gabriel

17:30

Sobota 15.1.
Féria
8:00

18:00

ZBP Andrea, Ľubomír, Jakubko

+ Helena, Jozef, Mária, Ján

16:30
Nedeľa 16.1.
2. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP Vladimír s rod. – 40 r.ž.

ZBP Ondrej s rod. – 30 r.ž

9:15
  • Dnes dokončíme požehnávanie bytov a domov, ktoré sme vo štvrtok nestihli. Od 14.00 hod.
  • V utorok sa budú konať kňazské rekolekcie dekanátov Humenné a Snina za účasti Mons. Bernarda Bobera, arcibiskupa – metropolitu, v kostole Všetkých svätých; začnú sv. omšou o 9.00 hod.
  • Stretnutie detí pred Detskou sv. omšou bude v piatok o 16.30 hod. v Past. Centre.
  • V sobotu popoludní o 14.30 budú v Past. centre TVORIVÉ DIELNE pre všetky deti. Budú bývať každú tretiu sobotu v mesiaci.
  • Od Nového roku budú na Fare úradné hodiny P0 – PI: 15.00 – 16.30 hod. okrem slávností a sviatkov tak cirkevných ako aj štátnych, a tiež mimo prvopiatkového týždňa.
  • Zbierka pre malú dievčatko – Emku na zdravotnú pomôcku pre ňu bola 1 850€. Odovzdali sme jej 850 € na zdravotnú pomôcku a 300€ príspevok na liečebný pobyt. Ostatné prostriedky boli uložené v pokladni pre budúce potreby podobného charakteru. V mene rodičov a príbuzných chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí pomohli a vysloviť úprimné Pán Boh zaplať. V dohľadnej dobe bude za všetkých darcov odslúžená aj sv. omša.
  • Koledníci „Dobrej noviny“ vykoledovali 210€. Úprimná vďaka všetkým koledníkom, aj tým, ktorí ich pripravovali za obetu a službu a štedrým veriacim za milodary.
  • Bohuznáme darovali na FaPC 50€. Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. centrum za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.
  • Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ul. v Humennom pozýva na zápis do 1. Ročníka 16.01.2011 o 15.00 hod.