Poriadok bohoslužieb na 9. cezročný týždeň (7.3 – 13.3.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 7.3.
Sv. Perpetuy a Felicity,
mučeníc, spomienka
fv

18:00

15:00 – 18:00 Adorácia

+ Alojz


Utorok 8.3.
Féria
18:00
+ Ladislav

15:00 – 17:00 Adorácia

Popolcová streda 9.3.
Pôst a zdržiavanie sa
mäsitého pokrmu. Deň pokánia v celej Cirkvi
7:00

16:00

18:00

+ Zuzana, Anna

ZBP  Jozef s rod. 60 r.ž.

+ Jozef


16:30

+ Pavol, Anna, Michal, Anna

17:30

Štvrtok 10.3.
Féria
18:00 + Ján


Piatok 11.3.
Féria
18:00
+ Peter

17:30
ZBP Jozef a Ľubica

Sobota 12.3.
Féria
8:00

18:00

+ Helena – pohrebná

+ Jozef

16:30
ZBP Pavol

Nedeľa 13.3.
1. P
ôstna nedeľa
8:00

10:30

+ Anna, Mária, Ján
ZBP Róbert – 30 r.ž.
9:15
ZBP Mária
  • Dnes popoludní o 15.00 bude Eucharistická pobožnosť na 1. Nedeľu v mesiaci.
  • V pondelok od 15.00 do sv. omše bude Adorácia spojená s odprosujúcou pobožnosťou pre Pôstnym obdobím. V Lackovciach bude odprosujúca pobožnosť v utorok od 15.00 – 17.00 a ukončená bude Odprosujúcou pobožnosťou a Eucharistickým požehnaním.
  • Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu. Zdržiavame sa mäsitého pokrmu – nejeme mäso a pokrm prijímame len 3 x cez deň a z toho len raz do sýta. Oslobodení sú deti, starí a chorí.
  • Zbierka na FaPC bola 1 116,20 €. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Za Vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať.