Poriadok bohoslužieb na 8. cezročný týždeň (28.2. – 6.3.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 28.2.
Féria
18:00 Na česť sv. Júdu Tadeáša
Utorok 1.3.
Féria
18:00
Za duše na ktoré si nik nespomína

17:30

Streda 2.3.
Féria
18:00 + Ondrej,Mária, Juraj, Mária
16:30


Štvrtok 3.3.
Féria
18:00 + Ján


Piatok 4.3.
Féria
7.00

18:00

+ Milan, Mária, Juraj, Jozef

ZBP pre Miloša s rod.

17:30

Sobota 5.3.
Féria
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

ZBP Tatiana a Rebeka

16:30
Nedeľa 6.3.
9. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP Radoslav a Silvia

ZBP Jozef s rod.

9:15
Humenné KM Sv. spoveď Pondelok 16.00 – 18.00
Utorok 16.00 – 18.00
Streda 16.00 – 18.00
Štvrtok 16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00
Piatok 07.30 – 18.00
Lackovce Sv. spoveď Utorok 10.00 – 11.00 16.30 – 17.30
Adorácia Piatok 15.00 – 17.30
  • Máme prvopiatkový týždeň a zároveň sú prázdniny, preto pozývame zvlášť deti a mládež ku sv. spovedi pred začiatkom pôstneho obdobia.
  • Na 1. piatok stretnutie detí v Past. centre nebude.
  • J.Ex. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita vypísal Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa Cirkevnej základnej školy v Michalovciach. Viac info na http://www.rimkat.sk/rs/view.php?cisloclanku=2011022501
  • Chceme Vás poprosiť o 2% z Vašich daní pre naše Občianske Združenie Podaj ruku. Tlačivá sú pri vchode do kostola.