Miništrantská „nocovačka“

Noc z 30.9. na 1.10.2016 strávilo 18 miništrantov našej farnosti na fare. Začali sme piatok pekne sv. omšou o 18.00. Večer sa niesol v duchu vzájomného spoznávania sa, utužovania dobrej partie a skvelých hier. Aj keď do spacákov sa nikomu nechcelo, predsa len u každého zvíťazila celotýždňová únava.

V sobotu ráno po náročnom skorom vstávaní sme začali opäť sv. omšou o 8.00. Po raňajkách a rannej modlitbe sme si priblížili význam a úlohu miništranta aj v dnešnej dobe.

Veríme, že táto akcia bola len začiatkom pravidelného spoločného stretávania sa a budovania vzájomných vzťahov okolo oltára i mimo neho.

kaplán Marián

Miništrantská „nocovačka“ 10/2016