Tvorivé dielne 10/2016

Po dlhšej prázdninovej prestávke sme v našom FaPC  opäť tvorili. Prvá októbrová  sobota tak patrila všetkým  deťom, ktoré chceli zmysluplne prežiť sobotňajšie popoludnie. O tom, že deti boli naozaj usilovné a kreatívne,  svedčia aj  nasledujúce fotografie.

Tvorivé dielne 10/2016