Birmovanci – duchovná obnova

Počas víkendu 7.-9.10.2016 bolo na „trojkárskej“ fare opäť rušno. Dvadsať deväť našich birmovancov sa stretlo spolu so svojimi animátormi, aby sa priblížili navzájom k sebe i k Bohu.

Schádzať sme sa začali piatok večer tesne pred sv. omšou. Pri večernej prednáške o Božej láske od kaplána niektorí ešte stále netušili, čo od týchto pár dní čakať. Avšak prvotné rozpaky veľmi rýchlo rozptýlili spoločné hry plné smiechu a zábavy, po ktorých sa nikomu nechcelo do spacákov. Ráno sme pokračovali v téme lásky – tentokrát lásky ľudskej. Po obede sme využili nádherné počasie na „vyvetranie hláv“. Prednáška o vzťahu muža a ženy v podaní animátora Janka vyčerpala nielen tému ale i poslucháčov, a tak športový podvečer v telocvični uvítali všetci. Po večeri sme sa na chvíľu stíšili a utiahli do kostola na adoráciu. No a nakoniec pri večerných hrách sme skoro všetci plakali, avšak od smiechu a radosti. V nedeľu ráno po rýchlom „spacifikovaní“ fary sme zavŕšili našu „víkendovku“ poďakovaním sa na sv. omši o 10.30.

Naša vďaka patrí všetkým odvážnym birmovancom, ktorí sa nebáli to „risknúť“ s nami cez víkend na fare (nie všetkým sa to podarilo), našim animátorom (zvlášť Jankovi, Maťovi a Marcelovi) a vám všetkým za duchovnú podporu. Sme vďační samozrejme aj Bohu, že opäť bol medzi tými, ktorí sa zišli v Jeho mene.

Birmovanci - duchovná obnova 10/2016