Levočská púť 2011 – program

LEVOČSKÁ PÚŤ 2011

Program:

SOBOTA 2. JÚLA

SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
9.00
– FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
10.00 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František TONDRA, spišský diecézny biskup
17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
18.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl SR
20.00 – sv. liturgia východného obradu – J. E. Mons. Cyril VASIĽ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi
21.30 – Via Mariana. Autori: Čekovský – Fabian. Vedie Anton FABIAN
23.00 – Spomienka na blahoslaveného Jána Pavla II. v Levoči – videodokument
Polnočná sv. omša za účasti mladých s eucharistickou poklonou a procesiou,
celebruje Dušan KUBICA, kazateľ Jaroslav MAJDA

NEDEĽA 3. JÚLA

01.30 – modlitba sv. ruženca, vedie František BEBKO
02.30 – sv. omša, celebruje Ondrej ŽELONKA, kazateľ Ján STAŠÁK
04.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Peter DOBROVIČ
05.30 – sv. omša, celebruje Jakub GRICH, kazateľ Ľubomír PEKARČÍK
07.00 – sv. liturgia východného obradu o. Ľubomír PETRÍK, kancelár ABÚ
08.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František TONDRA, spišský diecézny biskup
10.00SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J.E. Mons. Bernard BOBER, košický arcibiskup, metropolita