Poriadok bohoslužieb na 13. cezročný týždeň (27.6. – 1.7.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 27.6.
Féria
18:00
+ Alžbeta, Štefan


 

Utorok 28.6.
Sv. Ireneja, biskupa
a mučeníka, spomienka
18:00
ZBP Eduard

17:00

Streda 29.6.
SV. PETRA A PAVLA,
SLÁVNOSŤ

Zbierka – Halier sv. Petra

7:00

16:00

18:00

+ Peter, Ondrej

+ Gabriel

+ Tomáš

16:30

Štvrtok 30.6.
Féria
18:00 + Jozef

Piatok 1.7.
NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA
JEZIŠOVHO, SLÁVNOSŤ
7:00

18:00

Za uzdravnie rodových koreňov

TE DEUM
+ Jozef, Mária, Ján, Anna

17:30
Sobota 2.7.
Návšteva Panny Márie,
sviatok
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

+ Magdaléna – pohrebná

16:30
14. Cezročná NEDEĽA
3.7.
 

8:00

10:30

ZBP Veronika – 70 r.ž. a 50 r. spol.ž. s Pavlom

ZBP Lukáš – 20 r.ž.

9:15
Humenné KM Sv. spoveď Pondelok   16.00 – 18.00
Štvrtok   16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00  
Piatok 07.30 – 18.00  
Lackovce Adorácia Piatok 15.00 – 17.30  
  • Na slávnosť sv. Petra a Pavla bude zbierka „Halier sv. Petra“ pre potreby Sv. Stolice. Pán Boh zaplať.
  • 01.07. pozývame všetkých žiakov a študentov na sv. omšu o 18.00 pri ktorej budeme ďakovať za uplynulý šk. rok slávnostným TE DEUM. V závere sv. omše bude ODPROSUJÚCA POBOŽNOSŤ. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu… môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • LEVOČSKÁ PÚŤ 02. – 03. Júla 2011 – slávnostnú sv. omšu v nedeľu 03.07. o 10.00 celebruje J.E. Mons. Bernard BOBER, košický arcibiskup, metropolita. Program púte na výveske a na farskej web-stránke.
  • 07.07.2011 sa na Mariánskej hore v Levoči bude konať „Púť seniorov“. Program na výveske.