Poriadok bohoslužieb na 14. cezročný týždeň 04.07. – 10.07.2011

Farský kostol Klub  

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 04.07.
Féria
19:00
+ Ladislav, Jolana  


 

Utorok 05.07.
Sv. Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov, slávnosť
08.00 

10.30

ZBP Ján – 35 r. ž. s rod. 

+ Anna, Jozef

09.15
Streda 06.07.
Sv. Márie Goretti
panny a mučenice, spomienka
19.00 ZBP Mária 16:30  

 

Štvrtok 07.07
Féria
19.00 ZBP Zuzana – 30 r. ž. s rod.  

Piatok 08.07.
Féria
19.00 + Ivan 18.00
Sobota 09.07.
Féria
8:00 

19.00

+ Miroslav 

+ Helena

16:30
15. Cezročná NEDEĽA
10.07.
 

8:00

10:30

+ Jozef, Anna 

ZBP Mária – 60 r. ž.

 

09.15

V nedeľu 03.07.2011 o 15.00 hod. bude Eucharistická pobožnosť so Sviatostným požehnaním.

Od pondelka 04.07.2011 budú večerné sv. omše počas Letných prázdnin o 19.00 hod.

05.07.2010 na Slávnosť sv.Cyrila a Metoda bude na námestí v Humennom Gr. kat. sv. liturgia s myrovaním o 10.00 hod.

Púť seniorov v Levoči – 07.07.2011 /vo štvrtok/. Odchod autobusu o 05.30 hod. spred VšZP v Humennom cena za autobus 8€. Bližšie info a prihlásenie u p. Pavlíkovej 0910 411 576, 057-7783375.

Odpustová slávnosť Karmelskej Panny Márie v Humennom – Všetkých svätých bude 09.07. – 10.07.2011. Slávostnú sv.omšu bude v nedeľu o 10.30 hod. celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup.

Júnová zbierka na Faru a Past.centrum bola 941,83€. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať a požehnaj.