1. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
13.1
18:00 ZBP Helana – 70 r.ž.
Utorok
14.1
18:00 ZBP Eva s rod.  17:00
Streda
15.1.
18:00 + Ján, Anna  17:00
Štvrtok
16.1
18:00 + Mária 1. výr.
Piatok
17.1
Sv. Antona, opáta
18:00 + Ignác, Anna, Ján 17:00
Sobota
18.1
8:00
18:00
Na úmysel
Za zosnulých z rod. Bovanovej.
 17:00
2. nedeľa cez rok
19.1
8:00
10:30
ZBP Iveta – 40 r.ž.
ZBP Anna s rod. /65 r.ž./
9:15

 

  • Ešte stále sú v predaji lístky na farský ples. Zakúpiť si ich môžete v sakristii farského kostola ako aj v Lackovciach. Privítame aj sponzorské dary do tomboly, za ktoré už vopred ďakujeme.
  • Od 18. do 25. Januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosíme Vás, aby ste zahrnuli tento úmysel do svojich modlitieb. Tohtoročné zamyslenia na tému Je Kristus rozdelený? (1 Kor 1, 1-17) pripravilo ekumenické spoločenstvo v Kanade. Viac nájdete na www.kbs.sk, alebo www.ekumena.sk
  • V roku 2014 by sme chceli na filiálnom kostole v Lackovciach urobiť revíziu a opravu okien – okná sú drevené- ak by ste mali firmu, ktorá by bola ochotná zrealizovať potrebné práce, prosíme vás, aby ste nám pripravili cenovú ponuku do 5.2.2014. Kontaktovať v tejto veci môžete kurátorov z Lackoviec p. Rajniča a p. Nazada.
  • Prosíme lektorov, aby sa zapísali do nového zoznamu na čítanie na najbližšie dva mesiace, ak by mal záujem niekto nový zapojiť sa do tejto služby, nech sa páči, nech sa zastaví za kňazom po sv. omši.
  • Pozývame vás a vaše deti na Tvorivé dielne do nášho FaPC v sobotu 18.1.2014 od 14.30 hod.
  • Na budúcu nedeľu máme zbierku na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary.