2. vianočný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
6.1 ZJAVENIE PÁNA
Prikázaný sviatok
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Terézia s rod.
 9:15  9:15
Utorok
7.1
18:00 + Miroslav
Streda
8.1.2014
18:00 ZBP Matúš s rod.  17:00
Štvrtok
9.1
18:00 ZBP Helena
Piatok
10.1
18:00 + Michal, Mária, Zuzana, Jozef 17:00
Sobota
11.1
8:00
18:00
Na úmysel
+ Helena, Ján
 17:00
3. Nedeľa po narodení Pána
12.1.
KRST KRISTA PÁNA
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Andrea /40 r.ž./
9:15

 

 • Od 1.1.2014 sväté omše v kaplnke Božieho milosrdenstva resp. v klube dôchodcov budú o 17.00 hod.
 • V predaji sú lístky na farský ples, ktorý bude 1.2.2014. Zakúpiť si ich môžete v Humennom u p. Kulovej a p. Kovalčina v sakristii a v Lackovciach u p. Susovej a p. Nazada v cene 23 €.
 • V sakristii si môžete zakúpiť knihu „Duchovné Slovensko“, ktorá zachytáva vo fotografiách kultúrne a duchovné bohatstvo našej krajiny. Cena 20 €.
 • V sakristii si taktiež môžete zakúpiť obrázky z výjavov krížovej cesty, ktoré nám ponúkol akademický maliar Andrej Smolák – cena 1 €.
 • TV Lux 6.1.2014 o 20.15 hod. odvysiela záznam vianočného koncertu Ťaskovcov – „Narodzil se nam Spasitel…“, ktorý vysielali 29.12.2013 z nášho kostola v priamom prenose.
 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 v Humennom pozýva deti a ich rodičov na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA,
 • Upozornenie z biskupského úradu
  Skupina veriacich, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja“ nemá zo strany košického arcibiskupa oficiálne schválenie – ani písomné, ani ústne. Pôsobí na  vlastnú zodpovednosť a ich aktivity sú veľmi problematické. Do ich činnosti boli vtiahnutí aj dvaja naši kňazi, ktorým ale bolo opakovane zdôraznené, aby sa tam nijako neangažovali.
 • Dnes ideme požehnávať príbytky – začíname o 12.30 – koniec predpokladáme o 19.30 hod.
 • Od nového roka sa zmenila ceny Kat. novín na 0,50 €.
 • Vyšlo nové číslo Trojky – venujeme sa Roku Sedembolestnej Panny Márie
 •  V utorok je stretnutie lektorov po sv. omši. 
 • V stredu 8.1.2014 po sv. omši bude stretnutie birmovancov s pánom farárom 
 •  v piatok 10.1.2014 sa po sv. omši stretne pán farár s kurátormi z Lackoviec. Ak máte postrehy, návrhy, pripomienky alebo otázky prosíme vás, aby ste ich tlmočili kurátorom a tí následne prednesú vašu vec nášmu farárovi.