2. týždeň v období cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
20.1
18:00 + Helena, Ján, Anna, Michal
Utorok
21.1
Sv. Agnesa, panna a mučenica,
spomienka
14:00
18:00
Dekanátne večeradlo
ZBP Svetlana s rod
 17:00
Streda
22.1.
18:00

 + Jozef

 17:00
Štvrtok
23.1
18:00 ZBP Ján, Slávka, Monika, Petra
Piatok
24.1
Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi,
spomienka
18:00 + Jozef,  Anna 17:00
Sobota
25.1
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
8:00
18:00
Na úmysel
+ Štefan, Helena, Anna, Jozef
 17:00
3. nedeľa cez rok
26.1
8:00
10:30
Za farnosť
ZBP Peter, Zuzana
9:15

 

  • Ešte stále sú v predaji lístky na farský ples. Zakúpiť si ich môžete v sakristii farského kostola ako aj v Lackovciach. Privítame aj sponzorské dary do tomboly, za ktoré už vopred ďakujeme.
  • Od 18. do 25. Januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Prosíme Vás, aby ste zahrnuli tento úmysel do svojich modlitieb.
  • Snúbencom, ktorí chcú uzatvoriť sv. manželstva ponúkame predmanželské náuky v našej farnosti. Rozpis náuk je na výveske a v Trojke. Začíname už tento utorok o 19.00 hod.
  • Pozývame rodičov birmovancov na stretnutie s pánom farárom v stredu 22.1.2014 o 19.00 hod. Okrem iného zverejníme informácie o dochádzke a predlžení prípravy niektorých kandidátov birmovania. Stretnutie bude v kostole.
  • Vo štvrtok 23.1. o 19.00 hod. bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • V roku 2014 by sme chceli na filiálnom kostole v Lackovciach urobiť revíziu a opravu okien – okná sú drevené- ak by ste mali firmu, ktorá by bola ochotná zrealizovať potrebné práce, prosíme vás, aby ste nám pripravili cenovú ponuku do 5.2.2014. Kontaktovať v tejto veci môžete kurátorov z Lackoviec p. Rajniča a p. Nazada.
  • Pozývame vás v utorok 21.1.2014 na dekanátne večeradlo.
  • Budúcu nedeľu pozývame na Faustýnum o 15.00 hod.
  • Dnes je zbierka na FaPC. Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  • Budúcu nedeľu je celodiecézna zbierka na dostavbu pastoračných centier pre vysokoškolákov v Prešove a Košiciach. Sú to miesta kde je zabezpečovaná duchovná pomoc a starostlivosť mladým študentom.