Odpustová slávnosť

Program:

Piatok, 3.9.2010
7:30 – vyloženie Oltárnej Sviatosti k adorácii
15:00 – Hodina Božieho milosrdenstva
17:30 – Večeradlo – bolestný ruženec
18:30 – Sv.omša s Novénou k sv.Koš.mučenníkom

Sobota, 4.9.2010
17:10 – Večeradlo
18:10 – Slávnostné vešpery
18:30 – Sv.omša s Novénou k sv.Koš.mučenníkom
19:30 – Krížová cesta – pred kostolom

Nedela, 5.9.2010
7:15 – Ruženec svetla
8:00 – Sv.omša
9:00 – Vyloženie Oltárnej Sviatosti
10:10 – Novéna ku sv.košickým mučeníkom a Eucharistické požehnanie
10:30 Slávnostná sv.omša

celebrant ThLic. Marek Haratim 
vicerektor kolégia sv.Cyrila a metoda v Ríme

 

…ja pevne zotrvám vo svojej svätej viere a hotový som za ňu i umrieť…
                                                                                                                                                   Marek Križin