Poriadok bohoslužieb: 23. cezročný týždeň

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 6.9.
Výročie posviacky
katedrálneho chrámu
sviatok
18:30 +Katarína, Mária, Karol
Utorok 7.9
Sv.Košických mučenníkov
Ipsa die
18:30 Slávnosť patrónov
farského chrámu
ZBP Marta, 60. r.ž
Streda 8.9
Narodenie Panny Márie
sviatok
18:30 + Jozef 16:30 17:30
Štvrtok 9.9
féria
7:00 + Ondrej, Anna, Anna
Piatok 10.9
féria
18:30 detská sv.omša
+Michal, Mária, Helena, Michal
17:30
Sobota 11.9
féria
8:00
18:30
ZBP Lucia
ZBP Mária s rod.
16:30
Nedeľa 12.9.
24. cezročná nedeľa
8:00
10:30
ZBP Alexej a Terézia – 30 r.spol.života
ZBP Milan  s rod.
9:15
  • utorok, 7.9 o 18:30 budeme v našej farnosti sláviť Sviatok Patrónov chrámu – sv.košických mučenníkov, za účasti viacerých kňazov nášho humenského dekanátu. Srdečne vás pozývam
  • kto má záujem o knihu nášho pána kaplána, Dp. Vladimíra Štefaniča: Kráľovná Tamiru, môže si ju zakúpiť v sákristii kostola
  • humenský pán dekan pozýva na odpustovú slávnosť POVÝŠENIA SV.KRÍŽA na humenskú Kalváriu, 11-12.9.2010. Slávnostnú sv.omšu o 10:00 bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup. Viac v samostatnom príspevku…