5.týždeň cez rok

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
6.2
Sv.Pavla Mikiho
18:00 + Mária, Ján
Utorok
7.2
18:00 + Ján, Pavlína, Alžbeta, Michala 17:00
Streda
8.2
18:00 ZBP pre Adelu 16:30
Štvrtok
9.2
18:00 ZBP pre Magdalénu – 70 r.ž.
Piatok
10.2
Sv.Školastiky
18:00

+ Helena

17:00
Sobota
11.2
Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej
8:00
18:00
+ Jozef – pohrebná
+ Jozef
16:30
6. nedeľa cez rok
12.2
8:00
10:30

+ Milan, Mária
Za farnosť

09:15
  • V stredu 8.2.2012 bude sv. omša pre birmovancov s prefektom domčeka vo Vysokej nad Úhom, Paľom Hudákom.
  • Pri východe z kostola nájdete tlačivo na 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku.
  • Na našej web adrese: www.humenne3.rimkat.sk nájdete aktuálny rozpis sobášov.
  • V sobotu máme spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej zároveň je to 20. svetový deň chorých – pri rannej sv. omši budeme udeľovať pomazanie chorým. Pomazanie môžu prijať tí, ktorí prežívajú jeseň svojho života, majú vážnu chorobu alebo ich čaká náročná operácia. Pred prijatím sviatosti sa treba vyspovedať.