Duchovná obnova pre birmovancov

V dňoch 3. – 5. 2. 2012 sa v našom Pastoračnom centre uskutočnila duchovná obnova pre birmovancov. Pôvodné miesto kde sa mala konať duchovná obnova bola chata v dedinke Jasenovce. Avšak zlé počasie nás prinútilo zmeniť toto miesto duchovnej obnovy. Program sa začal v piatok sv. omšou vo farskom kostole. Po nej nasledoval večerný program. V sobotu birmovancov okrem raňajok, obeda a večere čakala aj sv. omša v našom Pastoračnom centre, práca v skupinkách a prednáška, ktorú viedol vdp. kaplán Vladimír Štefanič. V nej sa zameral na priateľstvo s Bohom a zdôraznil birmovancom, že nikto nemôže zabrániť tomu, čo Boh pre mňa pripravil iba ja sám. Program Duchovnej obnovy sa skončil v nedeľu sv. omšou vo farskom kostole. Ďalšie duchovné obnovy pre našich birmovancov sú naplánované v mesiaci marec.

[nggallery id=21]