4. týždeň cez rok

  Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
30.1
18:00 + Anna, Ján, Andrej    
Utorok
31.1
Sv.Jána Bosca, kňaza
18:00 + Mária   17:00
Streda
1.2
18:00 ZBP pre Moniku – 60 r.ž. 16:30  
Štvrtok
2.2
Obetovanie Pána, sviatok
7:00
18:00
za farnosť
+ Elemír, Katarína, Eva, Juraj
   17:00
Piatok
3.2
Sv.Blažeja
7:00
18:00

+ Jaromír – výročná
+ Emília

  17:00
Sobota
4.2
8:00
18:00
+ Ružencové bratstvo
+ Júlia, Mária, Ladislav, Filip
16:30  
5. nedeľa cez rok
5.2
8:00

10:30

ZBP pre Marietu s rod. – 30 r.ž.

ZBP pre manželov Dvorčákových – 60 rokov spol. života

  09:15
 • Spovedanie v prvopiatkovom týždni:
  Lackovce: utorok 9.00-10.00 a 16.00-17.00 hod.
  KM: Pondelok až štvrtok 16.00-18.00 hod. V piatok po rannej sv. omši.
  V piatok večer pred omšou nebudeme spovedať a chorých budeme spovedať vo štvrtok od 9.00 hod.
 • V piatok 3.2. budeme dávať pri sv. omšiach svätoblažejské požehnanie.
 • Ponuku saleziánskych aktivít na dnešné popoludnie a nasledujúci týždeň nájdete na výveske.
 • Pri východe z kostola nájdete tlačivo na 2% z dane pre naše OZ Podaj ruku.
 • Na našej web adrese: www.humenne3.rimkat.sk nájdete aktuálny rozpis sobášov.
 • Dnes je nedeľa Katolíckej univerzity, pri východe z kostola môžete prispieť na tento úmysel.
 • Vyšlo nové číslo Trojky, v ktorej sa zvlášť venujeme škapuliaru a jeho milosti, z tej príležitosti, že na budúci víkend k nám zavítajú otcovia karmelitáni.