32. cezročný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.11
18:00 + Peter, Ivan 17:00

Utorok
8.11.
18:00 + Michal, Anna, Štefan, Anna 17:00
Streda
9.11
Výročie posviacky
lateránskej baziliky
18:00 + Milan 16:30
Štvrtok
10.11
Sv. Leva Veľkého
18:00 + Michal, Anna, Michal, Andrej
Piatok
11.11
Sv. Martina
18:00 + Pavol, Mária 17:00
Sobota
12.11
Sv. Jozafáta
8:00
18:00
+ Viliam
ZBP pre Helenu – 90 r.ž.
16:30
33. Cezročná NEDEĽA
13.11
8:00
10:30
ZBP pre Evu – 40 r.ž.
Za novomanželov Máriu a Romana
09.15

 

  • V sakristii kostola si môžete zakúpiť katolícke kalendáre na rok 2012.
  • v stredu bude sv. omša pre birmovancov a mladých.
  • Blíži sa ukončenie roka sv. Ondreja, pri tejto príležitosti jednotlivé dekanáty putujú do Košíc. Náš dekanát je pozvaný 30.novembra uctiť si relikvie sv. Ondreja. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii kostola. Podľa počtu záujemcov objednáme autobus.