S birmovancami na koncerte Godzone v Kosiciach

,,Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo
všetkých.“ (Ef 4,6)
Týmto veršom sa niesol duch koncertu Godzone, ktorý sa uskutočnil 14.11.2011
v Košiciach. Okolo 500 mladých ľudí z celej našej košickej arcidiecéze mohlo zažiť skvelú
atmosféru. Mladým okrem hudby boli ponúknuté aj svedectvá, videoklipy a divadelné
predstavenia.

[nggallery id=10]