Poriadok bohoslužieb – 31. cezročný týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
31.10
.
18:00 + Tomáš – výročná

Utorok
1.11.
Všetkých Svätých
slávnosť
8:00
10:30
ZBP pre rodinu
Za farnosť
17:00
Streda
2.11
7:00
18.00
+ za nenarodené deti
+ Dušan
16:30 17:00
Štvrtok
3.11
18:00 + Mária, Ján, Mária, Anna, Jozef 17:00
Piatok
4.11
Sv. Karola Boromejského
18:00 + Ivan 17:00
Sobota
5.11
8:00

18:00
Ružencové bratstvo
ZBP pre Helenu – 90 r.ž.
16:30
32. Cezročná NEDEĽA
6.11
8:00
10:30
+ Ondrej, Ondrej
ZBP pre Júliusa – 70 r.ž.
09.15

 

 • Spovedanie:
  KM:
  31.10. pondelok 10.00-11.30hod. a 16.00-18.00hod.
  04.11. piatok 7.30-8.30hod. a 16.00-18.00hod.
 • Katolícke kalendáre na rok 2012 si môžete zakúpiť v sakristii kostola.Pri v chode do kostola si môžete zakúpiť sviečku pre nenarodené deti (za dobrovoľný príspevok).
 • Pobožnosť za duše zosnulých bude v utorok o 14.30 v našom kostole.
 • Podmienky pre získanie odpustkov od 01. 11. – 08. 11. 2010
  Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívili kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána /Otče náš/ a vyznanie viery /Verím v Boha/, môže získať úplne odpustky pre duše v očistci. K tomu je potrebné splniť tri podmienky: Svätá spoveď, Sväté prijímanie, Modlitba na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Veriaci, ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očisti raz denne od 1. do 8. Novembra. K tomu je potrebné splniť tri podmienky: Svätá spoveď, Sväté prijímanie, Modlitba na úmysel Sv. otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu). Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému.