VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
14.4
18:00 + Monika, Miroslav
Utorok
15.4
18:00 + Mária, Ján, Jozef  17:00
Streda
16.4
18:00 + z rod. Butkovskej 17:00
Štvrtok
17.4
ZELENÝ ŠTVRTOK
17:00 ZBP pre detí, rodičov a učiteľov MŠ Aura  18:00
Piatok
18.4
VEĽKÝ PIATOK
10:00
15:00
Celohumenská krížová cesta na Kalvárii
Veľkopiatkové obrady
10:00
Krížová cesta
16:00
Veľkopiatkové
obrady
Sobota
19.4
BIELA SOBOTA
15:00
19:30
Požehnanie jedál
za farnosť
14:00
Požehnanie jedál

14:00
Požehnanie jedál
19:30
Veľkonočná vigília

Nedeľa Pánovho
ZMŔTVYCHVSTANIA
20.4
7:30
8:00
10:30
Požehnanie jedál
ZBP Dávid/20 r.ž./
ZBP Stela, Agáta, Milan /50 r.ž./
10:30

Oznamy:

 • Zelený štvrtok: Katedrála sv. Alžbety Košice – 09.30 sv. omša svätenia olejov. O. arcibiskup Bernard Bober pozýva všetkých kňazov aj veriacich na túto sv. omšu.
 • Veľký piatok: je dňom prísneho pôstu: zdržiavame sa mäsitého pokrmu a jeme len trikrát cez deň, len raz dosýta.
 • V tomto roku Sedembolestnej Panny Márie by sme chceli posilniť, či obnoviť náš vzťah ku kalvárii. Preto sme sa rozhodli, že na Veľký Piatok bude v Humennom len jedná, spoločná krížová cesta na našej humenskej kalvárii. Začiatok krížovej cesty bude o 10.00 hod.
 • Po obradoch Veľkého piatku bude adorácia pri Božom hrobe večer do 20.00 hod, Biela sobota od 9.00 – 19.30hod.
 • Prosíme, aby sa v sakristii nahlásili mužovia a otcovia so svojimi synmi na stráž pri Božom hrobe.
 • Biela sobota: Pri obradoch Bielej soboty je obnova krstných sľubov, prineste si prosíme sviece.
 • 26. apríla v Prešove bude Arcidiecézne stretnutie mládeže- prosíme mladých, ktorí by mali záujem ísť na toto stretnutie s arcibiskupom, aby sa nahlásili v sakristii kostola.
 • Pozývame vás na slávenie Nedele Božieho Milosrdenstva v nedeľu 27. apríla 2014 do farnosti Nižný Hrušov. Slávnostná sv. omša je o 10.30 hod., spoločný odchod bude od farského kostola sv. Košických mučeníkov o 7.30 hod.. Poplatok za dopravu: 3 €. Prihlásiť sa môžete u pani Zlatici Gavaľovej, resp. v sakristii.
 • Ohlášky snúbencov, ktorí chcú uzatvoriť sviatosť manželstva sú vyvesené na nástenke Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri uprataní kostola. Zvlášť chceme poďakovať Bohu známym za upratanie fary a celého pastoračného centra. Kancelária farského úradu bude do 24.4. zatvorená – v neodkladných záležitostiach kontaktujte kňaza po sv. omši.
 • Dnes vyšlo nové číslo Trojky, nájdete tam celý rozpis obradov aj požehnávanie jedál.
 • Dnes máme zbierka na FaPC. Pán Boh zaplať za vaše milodary. Okrem pravidelnej splátky úveru, chceme z tejto zbierky pokryť náklady na rekonštrukciu lavíc – časť z nich už môžete vidieť ako aj zrealizovanú modernizáciu ozvučenia.