5. pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
7.4
18:00 ZBP Peter /30 r.ž./  18:00
Utorok
8.4
12:00 + Matúš
Streda
9.4
12:00
18:00
na úmysel
+ z rod. Krabačovej a Kilianovej
17:00
Štvrtok
10.4
12:00 + Dagmar
Piatok
11.4
18:00 za prvoprijímajúce deti a ich rodiny 17:00
Sobota
12.4
8:00
18:00
Na úmysel
ZBP Valéria, Lenka /20 r.ž./
17:00
Nedeľa utrpenia Pána
13.4
Kvetná nedeľa
8:00
10:30
18:00
ZBP Anna /60 r.ž./
ZBP Štefan /50 r.ž./
Za farnosť
9:15

Vo farskom kostole spovedáme pred Veľkou nocou takto:

 • Streda 9.4 : 10:00 – 12:00
 • Piatok 11.4 : 19:30 – 21:00
 • Nedeľa 13.4 : 14:00 – 18:00

 

V Lackovciach takto:

 • Pondelok 7.4 : 16:00 – 18:00


Oznamy:

 • Pripomíname pravidlo, že prednosť v rade na spoveď majú ženy v požehnanom stave a s malými deťmi.
 • prosíme ochotných mužov, ktorí by sa chceli zapojiť do „stráženia Božieho hrobu“, aby sa nahlásili v sakristii.
 • Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii budeme spovedať v piatok v dopoludňajších hodinách.
 • Mladí, ktorí by sa chceli zúčastniť ADSM v Prešove 26.4.2014 vyzývame, aby sa nahlásili v sakristii. Poplatok je 8 €.
 • Pozývame vás na krížové cesty, ktoré budú v našom kostole v piatok pred sv. omšou o 17.30 hod. a v nedeľu pred pôstnym zamyslením o 14.30 hod.
 • Dnes je posledné pôstne zamyslenie na ktoré Vás pozývame. Začína o 15.00 hod.
 • Kancelária FÚ je do 24.4 zatvorená. Neodkladné záležitosti vybavíme po sv. omši.
 • V rámci dobrého a hlbokého prežitia pôstneho obdobia vás opäť pozývame k celonočnej adorácii do nášho kostola sv. Košických mučeníkov z 11. na 12. apríla 2014. Prosíme jednotlivé spoločenstvá, ale aj rodiny, aby svoj záujem a zároveň pomoc v nepretržitom adorovaní prejavili zapísaním sa na jednotlivú hodinu. Nech nám čas s Kristom v Eucharistii prinesie milosti potrebné pre nás a pre našich blízkych.
 • Jarné upratovanie – prosíme vás o pomoc pri veľkom jarnom upratovaní našich kostolov- sobota 12.4. od 9.00 hod.
 • Na budúci týždeň je zbierka na FaPC. Chceme z nej zaplatiť nielen pravidelnú čiastku nášho úveru v banke, ale taktiež rekonštrukciu lavíc vo farskom kostole. Prosíme vás o podporu tohto úmyslu.