Veľkonočná spoveď

Humenné

Nedeľa  1.4  14:30 – 18:00

Utorok 3.4 od 18:30 (5 kňazov)

 

Lackovce:

utorok 27.3. 16:30 – 18:00

 

Chorých budeme spovedať v pondelok 2.4 od 9:00 hod