5.pôstny týždeň

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok
26.3
Zvestovanie Pána
7:00
16:00
18:00
na úmysel
na úmysel
+Mária, Ján, Jaroslav
18:00
Utorok
27.3
18:00 +Irena – výročná  18:00
Streda
28.3
18:00

+Ján, Michal

16:30
Štvrtok
29.3
18:00 + Štefan, Mária, Štefan
Piatok
30.3
18:00 ZBP pre Teréziu s rod.
Sobota
31.3
8:00
18:00
na úmysel
+ Anna a Jozef
16:30
Kvetná nedeľa
1.4
Nedeľa Utrpenia Pána
8:00
10:30
18:00

Za farnosť
ZBP pre Katarínu s rod.
na úmysel

09:15
  • Kancelária farského úradu  bude v dňoch 21.3 – 11.4 zatvorená, nakoľko od pondelka spovedáme v okolitých farnostiach. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte kňaza po sv.omši