Stretká a detské sv. omše do 13.11.2020

Milí rodičia,

na základe nových inštrukcií platných od 1.10.2020 Vás chceme informovať o zmene príprave detí k prvému svätému prijímaniu v našej farnosti.

Piatkové stretká: pokračujú ďalej podľa rozpisu- začiatok 16:45 hod. – koniec 18:00 hod. Prosíme rodičov, aby si detí po stretku vyzdvihli o 18:00 hod. na fare.

Stretká detí príchod 16:45

2.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

9.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

16.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

23.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

13.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

Detské sv. omše v piatok: podľa rozpisu – do kostola idú iba detí- príchod detí  o 17:50 hod.  vyzdvihnúť deti si môžete o 18:40 hod. pri kostole.

Svätá omše príchod 17:50

2.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

9.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

16.10.2020

ZŠ Darg.hrdinov

23.10.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

30.10.2020

Prázdniny

6.11.2020

ZŠ Darg.hrdinov

13.11.2020

ZŠ Laborecká, Hrnčiarska, iné

Nedeľné sv. omše: v tejto chvíli nakoľko je nemožnosť pre všetkých prísť do kostola nám naši biskupi dali dišpenz od osobnej účasti na sv. omši. Preto Vás povzbudzujeme, aby ste sv. omše sledovali spolu doma cez televízne obrazovky resp. cez YouTube kanál. On line prenos z nášho kostola bude vysielaný každú nedeľu o 10:30 hod. – link nájdete vždy na našej farskej web stránke: www.humenne3.rimkat.sk a facebookovej stránke farnosti: https://www.facebook.com/kmo3he

Pripomíname, že pre účasť detí na omši a na stretkách platia všetky hygienické pravidlá ako v škole!

Ďakujem za Vašu pomoc a dobrý príklad

Farár Jozef