Pokyny na najbližšie dni

Kostoly sa otvárajú 30 minút pred sv. omšou. V kostole sa striktne dodržiavajú všetky hygienické pravidlá- rúško zakrýva ústa aj nos! Dezinfekcia rúk. Prísny zákaz vstupu veriacim, ktorí majú stanovenú povinnú karanténu.


Štvrtok

12:00 – podľa príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, asistencia – 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00  20 miest – ruža podľa rozpisu hlavnej horliteľky – plus 16 ľudí podľa záujmu


Piatok 

7:00 – podľa veku a príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti – 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

17:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest – ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00 sv. omša vyhradená pre prvoprijímajúce detí


Sobota 

8:00– 20 miest – ruža podľa rozpisu hlavnej horliteľky – plus 16 ľudí podľa veku a záujmu

17:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený

18:00– podľa veku a príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený


Nedeľa

8:00, 10:30 hod. – kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, lektori, asistencia, kantor- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený- ostatní podľa veku a voľných miest. 

Sv. omša o 9:15 hod. – na túto sv. omšu sa bude môcť hlásiť jedine cez formulár daný na našej farskej facebokovej stránke. 


Lackovce a Kochanovce :

omše cez týždeň – podľa príchodu do kostola 35 miest- ostatné, kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, miništranti- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený 

Nedeľa: kňaz, kostolník, 2 členovia kostolnej rady, lektori, asistencia, kantor- 5 miest v kostole má vyhradená rodina, ktorej úmysel je slávený- ostatní podľa veku a voľných miest.