Poriadok bohoslužieb na 6. veľkonočný týždeň (30.5. – 5.6.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 30.5.
Féria
18:00
1. + Ľudovít
2. + Ján


Utorok 31.5.
Féria
18:00
+ Monika – pohrebná 17:00
Streda 1.6.
Sv. Justína, mučeníka,
spomienka
18:00 Za požehnanie rodiny Michala a Petry 16:30


Štvrtok 2.6.
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

slávnosoť
7:00

16:00

18:00

+ Gerlinda

+ Andrej

ZBP Silvia a Bohuš – 10 r. spol. ž.

17:30


Piatok 3.6.
Sv. Karola Lwangu a spol.,
mučeníkov, spomienka
7:00

18:00

Za pokoj a porozumenie pre bohuznámu rodinu

Na úmysel

17:30
Sobota 4.6.
Féria
8:00

18:00

Ružencové bratstvo

+ Štrefan, Anna

16:30

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
5.6.

8:00

10:30

ZBP Margita – 90 r.ž.
 

ZBP Ján – 60 r.ž.


9:15
Humenné KM Pondelok   16.00 – 18.00
Streda   16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30 16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 18.30 – 21.00  
Piatok 07.30 – 18.00  
  Lackovce Sv. spoveď Utorok 10.00 – 11.00 16.00 – 17.00
  Adorácia Piatok 15.00 – 17.30  

Nové číslo TROJKY. Úmysly a rozpis sv. omší si môžete prečítať v Trojke. Pri oznamoch sa hlásiť nebudú.

PROSEBNÉ DNI: Pondelok, utorok a streda. Obsahom týchto dní sú prosby za úrodu. Záväzný je jeden deň.

V pondelok 30.5.2011 bude po sv. omši mimoriadne stretnutie všetkých animátorov a birmovancov v kostole. Začiatok sv. omše je ako obyčajne o 18,00h. (nech dajú vedieť aj takým, čo tam nie sú)

V utorok po sv. omši bude stretnutie lektorov.

Pre deti: V stredu je MDD – ako príprava na sobotňajší program budú tvorivé dielne v PC, od 15,00h. Program pre deti „Z rozprávky do rozprávky“ začne v sobotu o 10,00h. na farskom dvore. Pozývame všetky deti – aj maličké ( súťažné úlohy budú pre nich upravené). Súčasťou programu bude aj „detská burza“, kde si deti budú môcť nazbierané žetóny vymeniť za zaujímavé ceny. Stále platí, že žetóny môžu získať aj za účasť na svätej omši  – okrem soboty, nedele a prikázaného sviatku, alebo za účasť na spoločnej aktivite.

V prípade nepriaznivého počasia bude pripravený program v Past. Centre. Burza v ňom určite bude 🙂

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.