Poriadok bohoslužieb na 7. veľkonočný týždeň (6. – 12.6.2011)

Farský kostol Klub
dôchodcov
Lackovce
Pondelok 6.6.
Féria
18:00
+ Michal, Helena, Štefánia, Rozália

Utorok 7.6.
Féria
18:00
+ Andrej 17:30
Streda 8.6.
Féria
18:00 + Milan 16:30


Štvrtok 9.6.
Féria
18:00 Za uzdravenie a poďakovanie Verony


Piatok 10.6.
Féria
18:00
ZBP Nina s rod. 17:30
Sobota 11.6.
Sv. Barnabáša, apoštola,
spomienka
8:00

18:00

ZBP Silvia s rod.

ZBP Anton s rod.

16:30

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO
12.6.

8:00

10:30

+ Anna – výročná
+ Štefan

9:15

v  Dnes popoludní: 14.30 modlitba sv. ruženca s výmenou ružencových tajomstiev.

  • 15.00 hod Eucharistická pobožnosť

LETNÉ KÁNTROVÉ DNI sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu.

v  Veriaci, ktorí sa zúčastní na Slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní Veni creator spiritus, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

v  Koininia Ján Krstiteľ pozýva veriacich na slávenie TURÍC v sobotu a nedeľu 11.06. a 12.06.2011 do Košíc – športová hala – Infiniti Aréna. V sobotu od 15.00 hod. a v nedeľu od 09.00 hod.

v  Pri vchode do kostola si môžete zobrať leták SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE s modlitbou na tento úmysel a s možnosťou podpory tohto podujatia.