Poriadok bohoslužieb na 6. cezročný týždeň (14. – 20.2.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 14.1.
Féria
18:00 ZBP pre Antóniu
Utorok 15.2.
Féria
18:00
ZBP pre Annu s rod.

17:30

Streda 16.2.
Féria
18:00 + Ján a Mária
16:30


Štvrtok 17.2.
Féria
18:00 + Andrej, Mária, Alexander, Ľubomír

7:00

Piatok 18.2.
Féria
18:00
ZBP pre Janu


Sobota 19.2.
Féria
8:00

18:00

ZBP pre Mareka

ZBP pre Stanislava s rod. 40 r. ž.

16:30
Nedeľa 20.2.
7. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP pre Andreja s rod.  80 r. ž.

ZBP pre Rastislava a Richarda

9:15
    • Úmysly na sv. omše prijímame vo Farskej kancelárii počas úradných hodín.
    • Na výveske sú ponuky pútí do Ríma na blahorečenie božieho služobníka Jána Pavla II. od VIVER TOUR a OMEGA TOURS. Púť do AMALFI v Taliansku, pútnického miesta, kde sú uložené relikvie sv. Ondreja v septembri t.r.
    • Chceme Vás poprosiť o 2% z Vašich daní pre naše Občianske Združenie Podaj ruku. Tlačivá sú pri vchode do kostola.
    • V sobotu 19.02. budú v PC tvorivé dielne so začiatkom o 14.30. Pozývame všetky deti.
    • V sobotu 26.02. bude v PC ešte jeden karneval s témou „Nebo na zemi“ – alebo Karneval svätých, účastníci karnevalu majú stvárňovať niektorého z členov oslávenej cirkvi, čiže svätého. ( budeme veľmi radi, keď im s kostýmom pomôžu starší, rodičia, no hlavne starí rodičia, ktorí majú o svätcoch viac informácií, či už zo životopisov svätých, z kalendárov, ale aj z internetu). Ak by sa chceli zapojiť ako účastníci aj rodičia, bude to vítané napr. Sv. rodina. Bolo by dobré, keby deti o svätcovi, ktorého stvárňujú aj čo to vedeli, aspoň kedy žil, kde, a v čom spočívala jeho svätosť. V rámci karnevalu chystáme pre deti zaujímavé súťaže s evanjeliovou tématikou. Začiatok plánujeme na 14.00 hod.