Poriadok bohoslužieb na 5. cezročný týždeň (7. – 13.2.2011)

Farský kostol Klub

dôchodcov

Lackovce
Pondelok 7.1.
Féria

18:00 + Gabriel
Utorok 8.2.
Féria
18:00
+ Štefan

17:30

Streda 9.2.
Féria
18:00 ZBP Emília
16:30


Štvrtok 10.2.
Sv. Školastiky,panny, spomienka
18:00 + Dušan, Michal, Sabína

16:30

Piatok 11.2.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, spomienka
19. svetový deň chorých
18:00
ZBP Beáta s rod. – 50 r.ž.


Sobota 12.2.
Féria
8:00

18:00

+ Mária – výročná

+Jozef

16:30
Nedeľa 13.2.
6. NEDEĽA
v cezročnom období
8:00

10:30

ZBP pre manželov – 40 r. spol. ž.

ZBP Dávid – 20 r.ž.

9:15
  • V piatok je 19. Svetový deň chorých. V predvečer – vo štvrtok pri sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých, adorácia nebude.
  • V utorok v kostole Všetkých svätých sa budú konať Kňazské rekolekcie humenského dekanátu. Sv.omša začne o 9.00 hod.
  • V utorok večer po sv. omši bude stretnutie LEKTOROV.
  • Na výveske sú ponuky pútí do Ríma na blahorečenie božieho služobníka Jána Pavla II. od VIVER TOUR a OMEGA TOURS. Púť do AMALFI v Taliansku, pútnického miesta, kde sú uložené relikvie sv. Ondreja v septembri t.r.
  • Chceme Vás poprosiť o 2% z Vašich daní pre naše Občianske Združenie Podaj ruku. Tlačivá sú pri vchode do kostola.