Poriadok bohoslužieb na 15. cezročný týždeň 11.07. – 17.07.2011

Farský kostol Klub dôch. Lackovce
Pondelok 11.07.
Sv. Benedikta, opáta
patróna Európy, sviatok
19:00
+Jozef, Jozef, Mária
 
Utorok 12.07.
Féria
19.00
+ Mária – pohrebná
Streda 13.07.
Féria
19.00 + Pavol 16:30  
Štvrtok 14.07
Féria
19.00 ZBP Anna – 75 r. ž.
Piatok 15.07.
Sv. Bonaventúru
biskupa a uč.Cirkvi,spomienka
19.00 + Pavol, Mária 18.00
Sobota 16.07.
Panny Márie Karmelskej
spomienka
8:0019.00 Za farnosťZBP Matilda s rod. 16:30
16. Cezročná NEDEĽA
17.07.
 

8:00

10:30

 

+ Jozef, Michal, AnnaZa božiu pomoc a požehnanie
pre Stanislava a Martinu
09.15

Na budúci víkend sa koná Arcidiecézna púť v Gaboltove. Program na výveska a na farskej stránke.

Duchovné stretnutie s bl. Sestrou Zdenkou v Krivej na Orave – 25.07. – 31.07.2011. V sobotu 30.07. o 10.30 bude celebrovať slávnostnú sv.omšu Mons.Rudolf Baláž. Ak by bol záujem putovať na túto slávnosť môžeme objednať autobus. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Faru a Past. Centrum. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.