Poriadok bohoslužieb na 16. cezročný týždeň 18.07. – 24.07.

Farský kostol Klub  

dôch.

Lackovce
Pondelok 18.07.
Féria
19:00
ZBP Jozef, Mária, Miroslava  


 

Utorok 19.07.
Féria
19.00
+ Gabriel
Streda 20.07.
Féria
19.00 ZBP Vladimír – 50 r.ž. s rod. 16:30  

 

Štvrtok 21.07
Féria
19.00 + Alžbeta, Štefan  

Piatok 22.07.
Sv. Márie Magdalény
spomienka
19.00 + Oľga 18.00
Sobota 23.07.
Sv. Brigity, rehoľníčky
patrónky Európy, sviatok
8:00 

19.00

+ Ján, Anna 

+ Mária, Štefan, Michal

16:30
17. Cezročná NEDEĽA
24.07.
 

8:00

10:30

ZBP Ján – 80 r.ž. 

ZBP Jozef s rod.

 

09.15

19. 07.2011 o 14.00 bude v našom farskom kostole Dekanátne večeradlo so sv. omšou.

Duchovné stretnutie s bl. Sestrou Zdenkou v Krivej na Orave – 25.07. – 31.07.2011. V sobotu 30.07. o 10.30 bude celebrovať slávnostnú sv.omšu Mons.Rudolf Baláž. Ak by bol záujem putovať na túto slávnosť môžeme objednať autobus. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii.