Poriadok bohoslužieb – 27.cezročný týždeň

Farský kostol Klub

dôch.

Lackovce
Pondelok
3.10
.

18:00
+ Ľubomír, Rudolf 

Utorok
4.10.
Sv. František z Assisi
18:00
+ Zuzana, Michal 17:00
Streda
5.10.

18.00 ZBP Mirka s rod. 16:30

Štvrtok
6.10

18:00 + Štefan, Helena, Štefan

Piatok
7.10.

Ružencová Panna Mária
7:00
18.00
+ Ivan 17:00
Sobota
8.10.

8:00

18:00

 

+ Július, Veronika, Štefan

16:30
27. Cezročná NEDEĽA
9.10

 

8:00

10:30

ZBP Anna – 75 r.ž.

+ Ondrej, Anna

09.15

Humenné KM Sv. spoveď Pondelok 16.00 – 18.00
Utorok
Streda 16.00 – 18.00
Štvrtok 16.00 – 18.00
Piatok 07.30 – 08.30
16.00 – 18.00
Adorácia Štvrtok 19.30 – 21.00
Piatok 07.30 – 18.00

 

 

Zbierka na FaPC z minulej nedele: KM – 1004,15 Eur, Lac – 109,12 Eur.

Dnes bude výmena ružencových tajomstiev o 14.30 hod. a eucharistická pobožnosť o 15.00 hod.

Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca v mesiaci október.

Pozývame deti, od 8 rokov, na biblické hodiny do PC, ktoré budú v pondelok o 16.30 hod. Ak
deti majú vlastný NZ, nech si ho prinesú.